kunstje

kunstje

zondag 31 december 2017

winterlichtjes........ tutorial. With English translation.

Het is leuk om eens in de klas van een collega te zijn, en helemaal om daar dan iets speciaals te doen.
Zo had ik een bovenbouwcollega het aanbod gedaan om voor kerst met haar groep kerstlichtjes te maken van vilt. Ze brachten allemaal een klein potje mee en ik zorgde voor de rest.
Nou zijn dat er 27 in de leeftijd van 10-12......... En dat is best veel! Vooral als er 3 van de 27 een beetje bekend zijn met vilt en de rest niet. Maar ......... aan enthousiasme geen gebrek dus we gingen er voor.
It's nice to be in a colleague's class once, and to do something special there.For example, I had made a colleague to make Christmas lights from felt for Christmas with her group. They all brought a small jar and I took care of the rest.Well that's 27 in the age of 10-12 ......... And that's pretty much! Especially if 3 out of 27 are a bit familiar with felt and the rest is not. But ......... no lack of enthusiasm

Dit heb je nodig:
-Een klein glazen potje
-5-10 gram lichtgekleurde wol, eventueel een plukje zijde, wat glitter vezel (Angelina)
- zeep, water en mallenmateriaal, wij gebruikten stukjes stuc ondervloer.
-stukje bubbelplastic.

You need this:
-A small glass ja
r-5-10 grams of light-colored wool, possibly a tuft of silk, some glitter fiber (Angelina)
- soap, water and mold material, we used pieces of stucco underlay
.-piece bubble plastic.

Zo deden we het:
This is how we did it:
Neem het potje

Leg het op het mallenmateriaal en trek het om, daarna knip je het uit  met een rand ter grootte van een derde van het potje
 Put it on the mold material , then cut it out with an edge the size of a third of the jar

Leg een  laagje horizontaal en verticaal van dunne plukjes wol, het mag uitsteken.
Lay a layer of thin tufts of wool horizontally and vertically, it may protrude.

Maak het nat, met zeepwater en druk de lucht er uit. Vouw de uitstekende wol om de mal heen.
Wet it up with soapy water and press the air out. Fold the protruding wool around the mold.
Vilt voorzichtig wrijvend aan, je kunt hierbij eerst bubbelplastic gebruiken, dan schuift het minder. Herhaal dit aan de andere kant. Vilt tot het stevig is en je geen losse haren meer uit het vilt kunt trekken (viltproef) Het vilt kan nu wat strakker om de mal heen komen te zitten.
 Felt gently with rubbing, you can use bubble plastic first, then it will slide less. Repeat on the other side. Felt until it is firm and you can not pull any loose hair out of the felt (felt test). The felt can now be tighter around the mold.


Dat is het moment om de mal aan de bovenzijde open te trekken of knippen.(afhankelijk van de rand die je mooi vindt) Nu kun je ook de binnenkant voorzichtig vilten. Als het voldoende gevilt is kun je het laten krimpen totdat het om het potje past. Eerst zonder potje: kneedt het vilt als een soort gehaktballetje, af en toe passen zodat hij niet te klein wordt. Het laatste stukje krimp kun je het beste doen met het potje er in.
That is the time to open or cut the mold at the top (depending on the edge you like). Now you can also gently felt the inside. If it is sufficiently felted you can shrink it until it fits the jar. First without jar: knead the felt as a kind of meatball,until it fitts and is more or less The last piece of shrinkage is best done with the jar in it.


En zo kan het worden:
Aan de slag!


Dun leggen is de grootste uitdaging
Laying thin is the challenge
Halverwege.......
halfway! 

Have fun! We did!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten