kunstje

kunstje

maandag 15 oktober 2018

Prehistorisch dorp, middeleeuws spinnen , walking wheel op landelijke spindag in Elspeet.

Zo af en toe is middeleeuws spinnen ook je van het!
Ik doe dat in het Prehistorisch dorp in Eindhoven.  Op het grootwiel, al jaaaaaaren. Het fijne is dat het wiel nu in het museum woont. Toon Reurink onze meesterspinner bouwde het en het heeft nu een mooi plaatsje in het ambachtshuis (zoals die in Endehoven waren rond  1250)

Maar op de landelijke spindag in Elspeet van de landelijke spingroep waren er dit jaar zelfs twee! walking wheels. (zoek de verschillen)  Een van Pimmie Schoorl en één van Amanda Hannaford.
2007 Toon Reurink

2007

2018
de spil
spinnen op de tol 2007

2018
Vlaken 2007

2007

KammenKeltfest 2008
Occasionally, i like  medieval spinning

I do that in the Prehistoric village in Eindhoven. On the big wheel, already for years and years. The good thing is that the wheel is permanent in the museum. Toon Reurink our master spinner built it and it now has a nice place in the craft house (like those in Endehoven around 1250)beautiful wheels!
But on the national spinning day in Elspeet of the national spin group, there were even two of them  this year! walking wheels. (look for the differences) One of Pimmie Schoorl and one of Amanda Hannaford.


donderdag 27 september 2018

Bloos! Kroon op je werk........ Over kroontjes en schaapskooifeestjes.......

Soms heb je een uitdaging op je weg......... in dit geval op viltgebied.
Vriendinnetje met feestplannen, wil graag een kroontje, maar niet zo een en niet zo een, maar zo een.......
Aaaaaaaaah, natuurlijk, dus ...........zo een!
Dan ga je een beetje puzzelen,
tekenen,
overleggen...
Liefst met een theetje en wat lekkers bij, gewoon gezellig op een avond.

Aan haar verhaal op haar blog (klik voor link) Marvel knits   
heb ik weinig toe te voegen als een grote bloos, en misschien een paar plaatjes . (
Het resultaat mocht er zijn. Ze had het kroontje verder prachtig versierd.
Feestproof ! Het was een heerlijk feestje! In de schaapskooi van Schijndel nog wel!
Op pad met herder Rob

Follow the sheep!

Ik heb ook een kroontje hoor.

Ondertussen viltte ik zelf ook een kroontje, maar dan eentje voor een jonge dame die 6 jaar werd.
En zeg nou zelf: ze draagt m als een prinses! 


Sometimes you have a challenge on your way ......... in this case on felt area.

Girlfriend with party plans, would like a crown, but not so one and not so one, but such a .......

Aaaaaaaaah, of course, so ........... such a!

Then you're going to puzzle a bit,

to draw. talk about solutions.....


Preferably with a tea and something tasty, just cozy on an evening.

To her story on her blog Marvel knits

I have little to add ....... blush, and maybe a few pictures. She had decorated the crown beautifully   .Party proof!

In the meantime i felted a crown for a six year old girl....... she wore it as a princess!  


maandag 24 september 2018

Workshop vilten op de Internationale school Eindhoven.

Altijd leuk, te gast zijn op een andere school om een viltworkshop te geven.
In dit geval op de Internationale school Eindhoven.
Ik was uitgenodigd om voor de groepen 3 (3 klassen) een workshop vilten te verzorgen en het spinnen van draad te laten zien en er iets over te vertellen.
Ze zijn bezig met het thema materialen.
Je kleding is van draden gemaakt, hoe maak je een draad. In dit geval van wol.
En......... wat kun je nog meer met wol......... Vilten natuurlijk.
Ik heb iets verteld over hoe met vroeger spon (met de spintol) en dat men later het spinnewiel uitvond en hoe het werkt om sneller te spinnen.
Daarna gingen de kinderen zelf aan de slag met wol, stof, of draad. Er werd geweven, pompons gemaakt en gevilt. Voor de meeste kinderen was het nieuw en dus heel verrassend dat de losse vezels na een tijdje wrijven veranderen in een lapje.  Met een saté prikker en een draadje kunnen ze na droging opgehangen worden. Aan het enthousiasme te oordelen vonden ze het geweldig. Always nice, to be a guest at another school to give a felt workshop.

In this case at the International School Eindhoven.

I was invited to give a workshop felt for the groups 3 (3 classes) and show the spinning of thread and tell something about it.

They are working on the theme materials.

Your clothes are made of threads, how to make a thread. In this case of wool.

And ......... what else can you do with wool ......... Felting of course.

I told  something about spinning in history (with the spindle) and the invention of the spinning wheel to spin faster.

Then the children themselves started with wool, fabric, or thread.They tried weaving, pompons making and felted a patch. For most children it was new and therefore very surprising that the loose fibers after a while rubbing changed 
into a patch. With a saté stick and a string, they can be hung up after drying. Judging by the enthusiasm, they loved it.maandag 2 juli 2018

Op de Weverkeshof in Nuenen.........

Was het boerenmert, en om die op te luisteren met wat wollige activiteiten, was ik er ook.
Er was muziek, extroverte kippen met kuif, guitige geitjes.
Ik had mn blissje mee en die werd regelmatig bewonderd. (en af en toe getest door een belangstellende) en wat spintollen, waar de jeugd af en toe een poging mee waagde.
Er was Herdwick vacht te koop (die had ik nog nooit in handen gehad, dus even goed gekeken.)
Sterk geweest, niet meegenomen, al was het een prachtige grijze. Het zijn enorme schapen, en dus enorme vachten.
Al met al lekker de hele middag daar gesponnen en gekletst.
Ik denk dat ik nog wel eens terug kom...
weverkeshof

zondag 17 juni 2018

Little brother, little sister, felted presents. Kleine broertje, kleine zusje, gevilt cadeautje van de klas

In februari van dit jaar werden er kort na elkaar een klein zusje en een klein broertje geboren van kinderen in mijn groep.
De kinderen van onze groep weten dan dat we een cadeautje maken voor de nieuwe baby's.
Grote zus had er meteen duidelijke ideeën over: rood, roze en oranje, hartjes, aan een slinger.
De andere grote zus wilde ook een slinger, maar dan met vlaggen en de naam van haar broertje en haarzelf, op grijs, want dat vindt mamma mooi, en met roze, oranje en blauw en groen , want dat vindt zij mooi.

In februari of this year , a little sister and a little brother of children in my class were born .
The kids already know we make a felted present for the new baby's . 
Big sister had clear idea's  right away : red, pink an orange, hearts on a garland.
The other big sister wanted also a garland, but with flags with the name of the baby and her own name, in grey, because mom likes that, and pink, orange, blue and green because she likes that.